Położenie

Nadleśnictwo Łobez administracyjnie podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie i jest położone w północno wschodniej jej części.

Historia

Nazwa nadleśnictwa pochodzi od miasta Łobez, które w dokumentach historycznych wymienione jest po raz pierwszy w XII wieku. Prawa miejskie wg wzoru lubeckiego Łobez otrzymał przed 1295 rokiem.