Wydawca treści Wydawca treści

Schemat organizacyjny Nadleśnictwa Łobez

 

Strukturę organizacyjną nadleśnictwa stanowią:
1. Biuro nadleśnictwa, składające się z:
1) Działu Gospodarki Leśnej (ZG), kierowanego przez zastępcę nadleśniczego (Z)
dalej kierownik Działu ZG,

w ramach Działu Gospodarki Leśnej funkcjonują dwa zespoły:
a) zespół ds. gospodarki drewnem (ZG.D),
b) zespół ds. zagospodarowania lasu (ZG.Z)
2) Działu Finansowo-Księgowego (KF), kierowanego przez głównego księgowego (K)
dalej kierownik Działu KF,

3) Działu Administracyjno-Gospodarczego (SA), kierowanego przez sekretarza
nadleśnictwa (S) dalej kierownik Działu SA.

4) Samodzielnych stanowisk pracy:
a) inżynier nadzoru (NN1 / NN2);
b) administrator systemu informatycznego (NA);
c) ds. pracowniczych (NK);
d) ds. stanu posiadania (NP);
e) ds. turystyki i komunikacji społecznej (NR).
2. Posterunek Straży Leśnej (NS), kierowany przez komendanta (NS1).
3. Leśnictwa (ZL), kierowane przez leśniczego (L).
4. Gospodarstwo szkółkarskie (ZS), kierowane przez leśniczego szkółkarza (LS).

 

Poniższa grafika przedstawia Schemat organizacyjny Nadleśnictwa Łobez: