Wydawca treści Wydawca treści

informacje ogólne

Charakterystyka Nadleśnictwa Łobez

Przestrzenne usytuowanie urządzanego Nadleśnictwa oraz krótki rys  historyczny.

Nadleśnictwo Łobez w aktualnych granicach zostało utworzone z dniem 1.10.1972 r. na podstawie Zarządzenia Nr 24 Dyrektora OZLP w Szczecinie z dnia 20.09.1972 w sprawie zmian w strukturze administracyjnej przez połączenie dwóch poprzednio istniejących Nadleśnictw Łobez i Węgorzyno.

Zarządzenie Nr 4 Dyrektora RDLP w Szczecinie z dnia 28.02.1997 r. w sprawie granic i nazw obrębów leśnych istniejących wg stanu w dniu 1.01.1997 r. w zasięgu terytorialnym działania RDLP w Szczecinie (zn. spr. ZU-7014-5/97) utrzymało w mocy, że Nadleśnictwo Łobez posiada dwa obręby: Łobez i Węgorzyno.

Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa wg zestawienia wyrównanych powierzchni działek bez współwłasności wynosi:

obręb Łobez                           -             10916,0045 ha

obręb Węgorzyno                   -             12002,7202 ha

Razem                                    -             22918,7247 ha

Przestrzenne  usytuowanie lasów Nadleśnictwa w jego terytorialnym zasięgu działania oraz położenie siedziby Nadleśnictwa

Siedziba położona jest dość korzystanie względem zasięgu terytorialnego. Najdalej od siedziby Nadleśnictwa położone są leśnictwa Ińsko, Ginawa. Wszystkie leśnictwa mają kontakt z Nadleśnictwem przez telefony komórkowe i stacjonarne. Transfer danych z rejestratora do bazy SILP dokonywany jest za pomocą sieci telefonicznej.

Położenie Nadleśnictwa Łobez, jego zasięg terytorialny oraz odległości od siedziby Nadleśnictwa do  poszczególnych organów administracji przedstawiono na wycinku mapy administracyjnej.

mapa poglądowa

Przynależność do krainy przyrodniczo - leśnej i mezoregionów

Lasy Nadleśnictwa Łobez zgodnie z regionalizacją przyrodniczo-leśną na podstawach ekologiczno – fizjograficznych  położone są w:

Krainie Bałtyckiej (I)

  Dzielnica Pojezierza Wałecko-Myśliborskiego (I.3.)

- Mezoregion Pojezierza Myśliborsko-Choszczeńskiego (I.3.a.)

- Mezoregion Równiny Drawskiej (I.3.d.)                 

  Dzielnica Pobrzeża Słowińskiego (I.4.)

- Mezoregion Równiny Słupskiej (I.4.a.

 Dzielnica Pojezierza Drawsko-Kaszubskiego (I.5.)

- Mezoregion Pojezierza Drawsko-Bytomskiego (I.5 b.)

Głównym gatunkiem lasotwórczym w tych mezoregionach jest Sosna zwyczajna tworząca drzewostany na niemal wszystkich siedliskach. Z gatunków liściastych występujących w omawianych mezoregionach duże znaczenie lasotwórcze mają:buk zwyczajny, dąb szypułkowy i bezszypułkowy. Na siedliskach wilgotnych i bagiennych występuje tu olcha czarna tworząc drzewostany lite lub z domieszką jesionu, występuje też jako gatunek domieszkowy na żyznych siedliskach wilgotnych. Brzoza brodawkowata jest najpospolitszym gatunkiem domieszkowym na niemal wszystkich siedliskach. Świerk pospolity ma istotne znaczeni lasotwórcze w omawianym nadleśnictwie.

Charakterystyka typów siedliskowych lasu

wykres gatunków panujących

Udział grup gatunków panujących w typach siedliskowych lasu

udział gatunków panujących