Wydawca treści Wydawca treści

oferta edukacyjna

Zgodnie z Zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie „Kierunków rozwoju edukacji leśnej w Lasach Państwowych" oraz „Wytycznych do tworzenia programu edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie", Nadleśnictwo Łobez prowadzi edukację leśną wg poniższej oferty:

  • Lekcje terenowe i wycieczki z przewodnikiem
  • Spotkania z leśnikiem w szkołach
  • Spotkania z leśnikiem poza szkołą
  • Konkursy leśne (wiedzy, plastyczne itp.)
  • Akcje, imprezy okolicznościowe
  • Wystawy przyrodnicze
  • Inne np. Festyny, targi, itp.

W celu uzgodnienia szczegółów, prosimy o kontakt z pracownikiem Nadleśnictwa Łobez - Panią Anną Krakiewicz tel. 091 397 40 64  lub 694 457 196