Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Łobez przeważają siedliska lasowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów to 56 lat.

 

Udział siedlisk leśnych:

92,6 % - lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych, w tym 8,2 % - olsy i łęgi, czyli lasy porastające bagienne tereny,

 

7,4 % - borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, głównie sosny.

 

Udział gatunków lasotwórczych:

46 % - sosna,

15 % - buk,

11 % - olsza,

9 % - dąb,

8 % - brzoza,

5 % - świerk,

5 % - modrzew,

1 % - pozostałe.

 

Udział drzewostanów w klasach wieku:

 

Rozpiętość w klasach wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa wieku – 21 – 40 lat, itd. )

 

9 % - I klasa,

25 % - II klasa,

29% - III klasa,

15 % - IV klasa,

22% - V klasa i starsze.