Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Dominującym typem siedliskowym w nadleśnictwie jest LMśw. Przeważają siedliska lasowe – 84,9 %, bory stanowią 7,3%, duży jest udział olsów – 7,8 %.

wykres

Analizując powyższy wykres widać zmiany jakie zaszły po pracach glebowo-siedliskowych wykonanych w 2007 roku. Zmniejszyła się powierzchnia Bśw i BMśw odpowiednio o 4,5% i 27,0%, natomiast znacznie zwiększył się udział LMśw o 19,3% oraz Lśw o 11,1%.

wykres