Wydawca treści Wydawca treści

pomniki przyrody

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa występuje wiele obszarów o wybitnych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych, które uznano za tereny o bardzo ważnym znaczeniu ekologicznym, jak choćby Obszar Specjalnej Ochrony pod nazwą „Ostoja Ińska” włączony do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Doceniając znaczenie tych terenów podjęto działania ochronne obejmując najcenniejsze ich fragmenty różnymi prawnymi formami ochrony. Obecnie na terenie Nadleśnictwa istnieją następujące obszary i obiekty chronione:

Pomniki przyrody

Gatunek

Obwód

(cm)

Buk zwyczajny

620

Świerk pospolity

325

Dąb szypułkowy

450

Buk zwyczajny

320

Lipa drobnolistna

518

Platan klonolistny

380

Dąb szypułkowy

540

Głaz narzutowy – obwód 9.10 cm, długość 4.50 m, szerokość 2.50 m, wysokość 1.80 m.