Wydawca treści Wydawca treści

natura 2000

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa występuje wiele obszarów o wybitnych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych, które uznano za tereny o bardzo ważnym znaczeniu ekologicznym, jak choćby Obszar Specjalnej Ochrony pod nazwą „Ostoja Ińska” włączony do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Doceniając znaczenie tych terenów podjęto działania ochronne obejmując najcenniejsze ich fragmenty różnymi prawnymi formami ochrony. Obecnie na terenie Nadleśnictwa istnieją następujące obszary i obiekty chronione:

Obszary NATURA 2000

  • specjalny obszar ochrony ptaków Ostoja Ińska PLB320008  powierzchnia całkowita 87710,94 ha, w tym na terenie Nadleśnictwa 10154,07 ha,
    • obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Brzeźnicka Węgorza PLH320002 – powierzchnia całkowita 592,16 ha, w tym na terenie Nadleśnictwa 408,71 ha,
    • obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Pojezierze Ińskie PLH320067 – powierzchnia całkowita 10229,90 ha, w tym na terenie Nadleśnictwa Łobez 630,23 ha,
    • obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dorzecze Regi PLH320049 – powierzchnia całkowita 14827,82 ha, w tym na terenie Nadleśnictwa 3317,44 ha.