Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Obszary Natura 2000 (4):


W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Łobez znajdują się:

1) specjalne obszary ochrony siedlisk mające znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej OZW:
 

a) Brzeźnicka Węgorza PLH320002


Obszar o powierzchni 592,16 ha zlokalizowany jest na terenie powiatów łobeski, drawski i stargardzki, gmin: Drawsko Pomorskie, Ińsko oraz Węgorzyno. Utworzony na mocy decyzji Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmującej, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG. Obecnie obowiązującym aktem prawnym dotyczącym obszaru jest Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 roku w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Brzeźnicka Węgorza Dz.U. 2021 poz. 2086.

b) Dorzecze Regi PLH320049


Obszar o powierzchni 14827,82 ha. Na terenie Nadleśnictwa Łobez zlokalizowany jest na terenie powiatów łobeski i drawski, gmin: Węgorzyno, Resko, Łobez, Drawsko Pomorskie oraz Radowo Małe. Utworzony na mocy decyzji Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG. Obecnie obowiązującym aktem prawnym dotyczącym obszaru jest Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 roku w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dorzecze Regi Dz.U. 2022 poz. 85.


c) Pojezierze Ińskie PLH320067


Obszar o powierzchni 10229,90 ha. Na terenie Nadleśnictwa Łobez zlokalizowany jest na terenie powiatów stargardzki i drawski oraz gminy Ińsko. Utworzony na mocy decyzji Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG. Obecnie obowiązującym aktem prawnym dotyczącym obszaru jest Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 roku w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Ińskie Dz.U. 2021 poz. 2126.

2) obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO):

 

a) Ostoja Ińska PLB320008

 

Na terenie Nadleśnictwa Łobez powierzchnia obszaru wynosi 10235,95 ha. Zlokalizowana jest ona na terenie powiatów: łobeskiego, drawskiego i stargardzkiego, gmin: Dobra, Radowo Małe, Łobez, Ińsko i Węgorzyno. Obecnie obowiązującym aktem prawnym dotyczącym obszaru jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25 z 4 lutego 2011r., poz. 133).