Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa przekazanych w nadzór Nadleśnictwu Łobez wynosi ponad 600 ha.

Nadzór odbywa się na podstawie porozumienia z dnia 30 lipca 2015 roku zawartego pomiędzy Starostą Łobeskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Łobez .

W ostatnim okresie areał lasów prywatnych na terenie Nadleśnictwa wzrasta w związku z zalesieniami prywatnych gruntów rolnych w ramach programów rządowych dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej.