Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

Teren Nadleśnictwa podzielony był na 9 obwodów łowieckich.

Rejony hodowlane:

1.12.1997 r. utworzono 3 rejony hodowlane zwierzyny łownej w granicach administracyjnych RDLP Szczecin. Nadleśnictwo Łobez znalazło się w obrębie terytorialnym Rejonu I Północnego

Zasadniczo granice podziału na obwody łowieckie, przebiegające na terenie Nadleśnictwa w trakcie obowiązywania planu, nie ulegały zmianie. Główna zmiana dotyczyła numeracji obwodów, która została przeprowadzona w roku 2003:

Wszystkie obwody łowieckie na terenie Nadleśnictwa Łobez są dzierżawione kołom łowieckim.

Dziewięć obwodów łowieckich jest nadzorowane przez Nadleśnictwa Łobez i są to:

1. Obwód 148 – KŁ „Lis" Łobez

2. Obwód 149 – KŁ „Rogacz" Węgorzyno

3. Obwód 150 – KŁ „Cyranka" Szczecin

4. Obwód 151 – KŁ „Diana" Szczecin

5. Obwód 152 – KŁ „Jeleń" Łobez

6. Obwód 153 – KŁ „Diana" Szczecin

7. Obwód 154 – KŁ „Łoś" Goleniów

8. Obwód 155 – KŁ „Jeleń" Łobez

9. Obwód 184 – KŁ „Głowacz" Szczecin