Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Hodowla lasu

 

W ramach hodowli lasu średnioroczny rozmiar zadań gospodarczych na lata 2012-2021 kształtuje się następująco:

  I. Odnowienia otwarte                 -        19,28 ha

     - halizny i zręby zaległe            -          3,96 ha

     - grunty nieleśne                      -             -    ha

     - zręby bieżące                         -         15,32 ha

II. Odnowienia pod osłoną           -       229,59 ha                       

     - rębnie złożone                       -       201,44 ha

     - podsadzenia                          -         25,61 ha

     - luki                                         -          2,55 ha

III. Poprawki i uzupełnienia        -         39,39 ha

IV. Czyszczenia wczesne             -        232,31 ha

V. Czyszczenia późne                   -        338,83 ha

VI. Pielęgnowanie gleby              -        264,90 ha

VII. Melioracje agrotechniczne   -        194,76 ha

 

Zadania z zakresu hodowli lasu realizowane są zgodnie z obowiązującym „Planem urządzania lasu na lata 2012-2021” sporządzonym przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gorzowie.

 

 

 

Nasiennictwo i produkcja szkółkarska

 

Nadleśnictwo Łobez posiada bazę nasienną opartą o:

- gospodarcze drzewostany nasienne o łącznej powierzchni 270,41 ha

- wyłączony drzewostan nasienny o pow. 2,30 ha

- drzewa doborowe 3 sztuki

- źródła nasion 13 szt.

Na terenie Nadleśnictwa Łobez zlokalizowanych jest 9 bloków upraw pochodnych o łącznej powierzchni 331,42 ha. Uprawy pochodne to powierzchnie odnowione nasionami z wyłączonych drzewostanów nasiennych, plantacyjnych upraw nasiennych i plantacji nasiennych. W przyszłości stanowić będą podstawową bazę pozyskania nasion o ulepszonej wartości genetycznej.

Materiału niezbędnego do odnowień i zalesień dostarcza gospodarstwo szkółkarskie o powierzchni całkowitej 12,32 ha, a powierzchni produkcyjnej 7,87 ha.

Szkółka produkuje sadzonki następujących gatunków: sosna zwyczajna, świerk pospolity, modrzew europejski, jodła pospolita, dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, buk zwyczajny, klon pospolity, klon jawor, lipa drobnolistna, olsza czarna, brzoza brodawkowata, wiąz szypułkowy, grab pospolity i inne gatunki domieszkowe.

Szkółka w Łobzie prowadzi również produkcję sadzonek  z zakrytym systemem korzeniowym w namiocie o pow. 10,0 ar. Sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym są mikoryzowane grzybem Hebeloma.