Wydawca treści Wydawca treści

 

HODOWLA LASU

 

W ramach hodowli lasu średnioroczny rozmiar zadań gospodarczych kształtuje się następująco:

  I. Odnowienia otwarte                 -      171,5 ha

     - halizny i zręby zaległe            -          8,5 ha

     - grunty nieleśne                      -         85,4 ha

     - zręby bieżące                         -         77,6 ha

II. Odnowienia pod osłoną           -       170,3 ha                       

     - rębnie złożone                       -         85,4 ha

     - podsadzenia                          -         82,1 ha

     - luki                                         -          2,8 ha

III. Poprawki i uzupełnienia        -         40,9 ha

IV. Czyszczenia wczesne             -        226,5 ha

V. Czyszczenia późne                   -        248,5 ha

VI. Pielęgnowanie gleby              -        332,0 ha

VII. Melioracje agrotechniczne   -        112,8 ha

 

Zadania z zakresu hodowli lasu realizowane są zgodnie z obowiązującym „Planem urządzania lasu na lata 2002-2011" sporządzonym przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gorzowie.

 

Na podstawie porozumienia pomiędzy starostą powiatu Łobeskiego oraz Stargardzkiego i nadleśniczym Nadleśnictwa Łobez nadzorujemy gospodarkę w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa o powierzchni   296,24 ha, a prowadzenie bezpośredniego nadzoru powierzono leśniczym.

 

Szkółka leśna

Powierzchnia manipulacyjna – 22,85 ha, powierzchnia produkcyjna – 14,41 ha,

w tym:

- pod produkcją sadzonek – 601 ar

- żywopłoty – 105 ar

- ugory czarne – 840 ar 

        Szkółka produkuje obecnie ok. 5 mln sadzonek (w latach 2001 –  

            2003 produkowała:

               rocznie 8 -10 mln szt.)

                w tym: - 15 gatunków lasotwórczych i pomocniczych

                            - 30 gatunków biocenotycznych ( ok. 50 tys.)

        Szkółka uczestniczy w programie wdrożenia polskiej metody

             mikoryzacji sadzonek prof. W. Kowalskiego. Jest to produkcja z

             zakrytym systemem korzeniowym na powierzchni 10 ar – 120 tys.

             sadzonek So, Św, Dbs, Bk, Lp.

        Posiadamy przechowalnię nasion z komorą chłodniczą

             (-6 do – 10 oC) oraz stratyfikatornią o temperaturze  +3 oC.

        Prowadzimy również produkcję sadzonek ozdobnych na potrzeby

             Nadleśnictwa i  leśnictw.

 

 

Produkcję z zakrytym systemem korzeniowym rozpoczęto w 2001r. Na początku produkcja była prowadzona w małym namiocie koło budynku szkółki.

Sadzonki mikoryzowane grzybem Hebelona wyprodukowano po raz pierwszy w 2002 roku w ilości 15 tszt., w 2003 roku produkcja wzrosła do 50 tszt. (So, Św,Md,Lp,Db.s,Bk), które prowadzono już w nowym dużym namiocie o długości 30m. W 2004 roku wyprodukowano 50 tszt. Sadzonek, lecz już bez Św i Md. Od 2005 roku produkcja utrzymuje się na poziomie 100 tszt. W 2005 roku powiększono namiot o 30 m i wybudowano deszczownię ramową wraz ze zbiornikiem wodnym.

 

Cena za sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym w 2009 roku wynosi 426,50 zł/1000 szt.  netto.

 

 

sadzonka mikoryzowana

 

 

Mikoryzacja sadzonek.

 

 

 

tunel

 

 

Tunel foliowy do mikoryzacji sadzonek

 

 

Tunel do produkcji sadzonek mikoryzowanych.

 

      d) jest wyposażona w przechowalnię nasion z komorą

          chłodniczą (-6 do – 10 oC) oraz stratyfikatornię o

          temperaturze  +3 oC.

      e) prowadzi również produkcję sadzonek ozdobnych na

         potrzeby Nadleśnictwa i leśnictw.

 

 

Nasiennictwo i selekcja – Program zachowania zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych (1993-2010 r.).

                        

ZADANIA

PLAN

WYKONANIE

Drzewa doborowe

3 szt

        3 szt

Zakładanie upraw poch.

222 ha

307,16 ha ( 9 BUP*)

Gospodarcze d-stany nasienne

240 ha

        261,42ha

Wyłączone d – stany

nasienne

-

         2.30 ha

*Blok upraw pochodnych

 

Uprawy pochodne utworzono z nasion następujących nadleśnictw:

Rokita – So, Resko – Św, Smolarz – Db.b, Gryfino – Bk, Międzyzdroje – Dg, Md – PUN Zaporowo.