Wydawca treści Wydawca treści

NABÓR NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA ŁOBEZ

OGŁASZA NABÓR ZEWNĘTRZNY

na stanowisko KSIĘGOWEGO

Termin składnia dokumentów 17 WRZEŚNIA 2021 r.

Treść ogłoszenia o naborze oraz załączniki do ogłoszenia do pobrania na dole strony.


Nabór na stanowisko ds. ochrony lasu, ochrony przyrody i łowiectwa

 

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA ŁOBEZ

OGŁASZA NABÓR WEWNĘTRZNY

na stanowisko ds. ochrony lasu, ochrony przyrody i łowiectwa

Termin składnia dokumentów 24 września 2021 r.

 

 

Treść ogłoszenia o naborze oraz załączniki do ogłoszenia do pobrania na dole strony.


Ogłoszenia

                   

Ogłoszenie o przetargu
Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Łobez
ul. Bema 15, 73-150 Łobez


Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony ofertowy
na najem garaży Nr 5  zlokalizowanego w budynku garaży Nr inw. 102/1694


 

szczegóły w załacznikach poniżej

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA ŁOBEZ

OGŁASZA NABÓR ZEWNĘTRZNY

na stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych

w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

Termin składnia dokumentów 21 lipca 2021 r.

Treść ogłoszenia o naborze oraz załączniki do ogłoszenia do pobrania na dole strony.

 

 

 

 

 

 


NABÓR NA STANOWISKO PODLEŚNICZY

 

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA ŁOBEZ

OGŁASZA NABÓR WEWNĘTRZNY

na stanowisko PODLEŚNICZY

Termin składnia dokumentów: 24 września 2021 r.

 

 

Treść ogłoszenia o naborze oraz załączniki do ogłoszenia do pobrania na dole strony.


Chronimy miejsca rozrodu i lęgów ptaków

Ochrona miejsc rozrodu i lęgów ptaków na terenie Nadleśnictwa Łobez jest dla nas jednym z działań priorytetowych.

 

 Pod numerami telefonu: 794 457 249 – zastępca nadleśniczego, 606 802 814 – inżynier nadzoru, każda osoba postronna ma możliwość zgłoszenia przypadków ścięcia zasiedlonego drzewa dziuplastego lub drzewa z zasiedlonym gniazdem.

Nie bądź obojętny, chroń z nami rodzimą przyrodę.


Międzynarodowy Dzień Lasów 2021

​21 marca został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowym Dniem Lasów (MDL).

Jak co roku organizatorzy MDL zachęcają kraje do podejmowania działań taki jak sadzenie drzew, organizowanie konkursów, wystaw lub innych inicjatyw na poziomie lokalnym, krajowym czy międzynarodowym, których celem jest uświadamianie roli i znaczenia drzew oraz lasów oraz. Temat przewodni tegorocznych obchodów to „Odbudowa lasów: droga do odnowy i dobrego samopoczucia".

 

W bieżącym roku rozpoczyna się ustanowiona przez ONZ Dekada Odbudowy Ekosystemów, a podczas Międzynarodowego Dnia Lasów podkreślamy odbudowę lasów jako drogę do odnowy i dobrego samopoczucia. Celem Dekady ONZ jest zapobieganie degradacji ekosystemów na całym świecie,  powstrzymanie i odwrócenie tego procesu.

Przywracanie lasów wzbogaci nasze środowisko. Świat traci co roku 10 milionów hektarów lasów (powierzchnia równa terytorium Islandii),  a degradacja lasów powoduje emisję dużej ilości gazów cieplarnianych. Przywracanie lasów i zrównoważona gospodarka leśna zmniejszą problemy związane z ocieplaniem klimatu i różnorodnością biologiczną. Zrównoważone leśnictwo może stworzyć miliony zielonych miejsc pracy. Zazielenianie miast zapewnia czystsze powietrze i piękniejsze przestrzenie oraz przynosi ogromne korzyści dla zdrowia psychicznego i fizycznego ich mieszkańców.

 

Dlatego tak ważna jest odbudowa, w tym przywracanie lasów. 

 

Aby włączyć się w obchody MDL np. zrób zdjęcie swojego ulubionego lasu i podziel się nim ze znajomymi oraz otagój przekazane materiały  – hashtag #IntlForestDay

 

Zdrowe drzewa to zdrowi ludzie.

Lasy zapewniają korzyści zdrowotne wszystkim na naszej planecie, zaczynając od świeżego powietrza, bogatej w składniki odżywcze żywności, składników do produkcji leków aż po czystą wodę i przestrzeń do rekreacji. W krajach rozwiniętych do 25% wszystkich leków jest pochodzenia roślinnego, w krajach rozwijających się liczba ta sięga 80%.

Żywność z lasu zapewnia zdrową dietę.

Rdzenne społeczności konsumują średnio ponad 100 rodzajów żywności z  dzikorosnącej, głównie w lasach,  roślinności. Badanie przeprowadzone w Afryce wykazało, że dieta dzieci mających kontakt z lasami jest co najmniej o 25 procent bardziej zróżnicowana niż dzieci, które tego kontaktu nie mają. Z drugiej strony, niszczenie lasów powoduje znaczące szkody dla naszego zdrowia – powstawanie prawie jednej trzeciej ognisk chorób zakaźnych spowodowane jest zmianami użytkowania gruntów, takimi jak wylesiania.

 

Przywracanie lasów wzbogaci nasze środowisko.

Świat traci co roku 10 milionów hektarów lasów – to obszar mniej więcej wielkości Islandii - a degradacja ziemi dotyka prawie 2 miliardy hektarów, czyli obszaru większego niż Ameryka Południowa. Utrata i degradacja lasów powodują emisję dużej ilości gazów ocieplających klimat, a co najmniej 8% roślin leśnych i 5% zwierząt leśnych jest skrajnie zagrożonych wyginięciem. Z drugiej strony, odbudowa lasów i zrównoważona gospodarka leśna pozwolą na rozwiązania problemów ze zmianami klimatu i różnorodnością biologiczną, jednocześnie zapewniając towary i usługi niezbędne dla zrównoważonego rozwoju.

 

Zrównoważone leśnictwo może stworzyć miliony zielonych miejsc pracy.

Lasy zapewniają ponad 86 milionów zielonych miejsc pracy i wspierają byt znacznie większej liczbie ludzi. Drewno z dobrze zarządzanych lasów wspiera różne gałęzie przemysłu, od papieru po konstrukcję budowlane. Inwestycje w rekultywację lasów pomogą gospodarkom wyjść z pandemii, tworząc jeszcze więcej miejsc pracy.

 

Możliwe jest odtworzenie zdegradowanych terenów na ogromną skalę.

Wielki Zielony Mur dla Sahary i inicjatywa Sahelu, zapoczątkowana przez Unię Afrykańską w 2007 r., to najbardziej ambitna na świecie reakcja na dostosowanie się do zmian klimatu i łagodzenia jego skutków. Ma na celu odtworzenie 100 milionów hektarów zdegradowanych gruntów, sekwestrację 250 milionów ton dwutlenku węgla i utworzenie 10 milionów zielonych miejsc pracy do 2030 roku, jednocześnie zazieleniając krajobrazy w pasie o długości 8 000 km na suchych terenach Afryki. Rozległe obszary zdegradowanej ziemi w innych miejscach również stałyby się ponownie wysoce produktywne, gdyby zostały przywrócone lokalne gatunki drzew i innej roślinności.

 

Liczy się każde drzewo.

Projekty sadzenia i odbudowy zadrzewień na małą skalę mogą mieć duże oddziaływanie. Zazielenianie miast zapewnia czystsze powietrze i piękniejsze przestrzenie oraz przynosi ogromne korzyści dla zdrowia psychicznego i fizycznego mieszkańców miast. Szacuje się, że drzewa przynoszą wielkim miastom korzyści warte co najmniej 0,5 miliarda dolarów rocznie, zmniejszając zanieczyszczenie powietrza, chłodząc budynki i świadcząc inne usługi.

 

Zaangażowanie i umożliwienie ludziom zrównoważonego użytkowania lasów jest kluczowym krokiem w kierunku pozytywnych zmian.

Zdrowe środowisko wymaga zaangażowania interesariuszy, zwłaszcza na poziomie lokalnym tak, aby społeczności mogły lepiej rządzić i użytkować grunty, od których są zależne. Upodmiotowienie społeczności pomaga rozwijać lokalne rozwiązania i promuje udział w odbudowie ekosystemu. Istnieje możliwość „odbudowy” krajobrazów leśnych, które są produktywne oraz które zapobiegają zagrożeniom dla ekosystemów i ludzi, jakie stanowi niszczenie lasów.

 

Możemy wyjść z naszego planetarnego, zdrowotnego i gospodarczego kryzysu. Odbudujmy planetę w tej dekadzie.

Inwestowanie w odbudowę ekosystemu pomoże w uzdrawianiu jednostek, społeczności i środowiska. Celem rozpoczynającej się w tym roku Dekady ONZ w sprawie odbudowy ekosystemów jest zapobieganie degradacji ekosystemów na całym świecie, jej powstrzymanie i odwrócenie. Oferuje to perspektywę ponownego umieszczenia drzew i lasów w zdegradowanych krajobrazach leśnych na masową skalę, zwiększając w ten sposób odporność ekologiczną i produktywność. Wykonana poprawnie rekultywacja lasów jest kluczowym rozwiązaniem opartym na przyrodzie, umożliwiającym skuteczniejszą odbudowę i osiągnięcie takiej przyszłości, jakiej pragniemy.

 

Więcej informacji na stronie FAO pod adresem: http://www.fao.org/international-day-of-forests/en/

 

 

 


Największy prawdziwek roku 2019

Nadleśnictwo Łobez ogłasza konkurs na największego „prawdziwka" (borowik szlachetny) znalezionego w łobeskich lasach. Konkurs trwać będzie od 19 września do 31 października.

Nadleśnictwo Łobez ogłasza konkurs na największego „prawdziwka" (borowik szlachetny) znalezionego w łobeskich lasach.  Konkurs trwać będzie od 19 września  do 31 października. Znalazcy  proszeni są o wizytę wraz z okazem w Nadleśnictwie Łobez (Bema 15, Łobez) celem zważenia oraz sporządzenia dokumentacji fotograficznej. W przypadku problemów z dotarciem do Nadleśnictwa prosimy o przesłanie wyraźnego zdjęcia dokumentującego wagę borowika na adres lobez@szczecin.lasy.gov.pl wraz z danymi kontaktowymi. Decydującym kryterium  oceny będzie waga „prawdziwka". Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody.  Jednocześnie zachęcamy do udziału w grzybobraniach, które oprócz  niekwestionowanych emocji dostarczą także niezapomnianych spotkań z przyrodą łobeskich lasów.

 


Sprzedaż choinek 2019

Nadleśnictwo Łobez informuje, że dniach 16-23.12.2019 prowadzona będzie sprzedaż choinek.

Punkt sprzedaży będzie znajdował się przy biurowcu Nadleśnictwa Łobez (Bema 15, Łobez).

Obowiązujące ceny przedstawiamy poniżej:

cennik na choinki


Zmiany spowodowane epidemią koronawirusa.

Szanowni Państwo,

nawiązując do wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, Nadleśnictwo Łobez informuje, że w biurze Nadleśnictwa (Bema 15, Łobez) wprowadzony został tryb pracy zdalnej.

W   trosce   o   Państwa   zdrowie   i   naszych   pracowników   prosimy,   w  miarę  możliwości, o załatwianie spraw przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie (sekretariat 091 397 40 64 ,091 397 40 63). Sprawy pilne - wymagające obecności w biurze będą załatwiane tylko po uprzednim, telefonicznym ustaleniu terminu wizyty.

Powyższe obowiązuje od 16.03.2020r. do odwołania.

Dziękujemy za zrozumienie.


Duże zagrożenie pożarowe w lasach!

Lasy Polski w okresie zagrożenia pożarowego (od 13 marca do 31 października) są monitorowane pod kątem możliwości zaistnienia pożaru w danym dniu. Codziennie o godzinie 9:00 i 13:00 dokonuje się pomiaru wilgotności ściółki leśnej i wilgotności względnej powietrza.

Na podstawie między innymi tych danych ustala się stopień zagrożenia pożarowego. Pomiary wykonuje się w 60 strefach prognostycznych.

Zestawienie zagrożenia pożarowego dla Nadleśnictwa Łobez od 14 do 20 kwietnia 2020 roku.Na podstawie między innymi tych danych ustala się stopień zagrożenia pożarowego. Pomiary wykonuje się w 60 strefach prognostycznych.

Zestawienie zagrożenia pożarowego dla Nadleśnictwa Łobez od 14 do 20 kwietnia 2020 roku.


Ratowanie Jeleni

02 lutego 2021 roku na terenie Nadleśnictwa Łobez leśnictwo Storkowo (miejscowość Ścienne - gmina Ińsko) doszło do tragicznego zdarzenia.

Spłoszona chmara jeleni wbiegła na taflę lodu jeziora Ińsko. Lód pod ich ciężarem załamał się, w związku z czym doszło do utonięcia 18 szt. Jeleni. Straż pożarna wraz z myśliwymi uratowała 16 szt. 

Do tej sytuacji prawdopodobnie doszło na skutek spłoszenia chmary Jelenia Szlachetnego przez poszukiwaczy zrzutów poroża.  Takie przypadki mają miejsce kiedy człowiek umyślnie doprowadza do przedwczesnego zrzutu poroża. Powód takiego zachowania niestety wiąże się z korzyścią materialną.   

akcja ratunkowa


24 kwietnia rozdamy sadzonki

Posadź swoje drzewo! #sadziMY

W Nadleśnictwie Łobez mamy do rozdania sadzonki, w ilości 100 szt. , gatunek So, Bk, Db.s . Odbiór możliwy jest 24 kwietnia br. pod siedzibą nadleśnictwa (ul. Bema 15, Łobez) w godz. 10-14 (lub do wyczerpania zapasów) – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym nr tel. 91 397 40 64.
 
więcej poniżej:
 
Zapraszamy!

Posadź swoje drzewo relacja z wydarzenia

24 kwietnia w ramach akcji "Posadź swoje drzewo" rozdaliśmy sadzonki 100 drzewek. Obejrzyj foto relację.

sadzonki do przekazania

przekazanie sadzonek

sadzonki przeznaczone do wydania


Leśniczego spotkania z Żubrami

Leśniczego spotkania z Żubrami

 

fot. Arkadiusz Lorek

żubry w leśnictwie ińsko

żubry w leśnictwie ińsko

żubry w leśnictwie ińsko

żubry w leśnictwie ińsko

żubry w leśnictwie ińsko


Konkurs na T-shirt Międzynarodowego Dnia Lasów

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zaprasza dzieci i młodzież (od 5 do 19 lat) do wzięcia udziału w konkursie na oficjalny T-shirt Międzynarodowego Dnia Lasów.

Własny  projekt ma ilustrować temat przewodni Międzynarodowego Dnia Lasów 2019 „Lasy i Edukacja” – „Naucz się kochać lasy”. Jury wytypuje sześć najlepszych projektów, które zostaną umieszczone na Facebooku FAO, a jego użytkownicy wybiorą najlepszą pracę.

Zwycięski projekt będzie użyty na oficjalnym T-shircie MDL 2019. Termin zgłoszeń mija 28 lutego 2019 r.

Jak wziąć udział?

  1. Stwórz oryginalny projekt zawierający temat i hasło MDL 2019: „Lasy i edukacja” – „Naucz się kochać lasy”. Projekt może być przygotowany na komputerze lub narysowany ołówkiem, długopisem, za pomocą kredek, węgla drzewnego, namalowany farbą olejną, akrylową lub akwarelami.
  2.  Zapisz obrazek w wysokiej rozdzielczości w pliku PDF. Plik nie może zajmować więcej niż 5 MB.

dowiedz się więcej

wypełnij formularz i wyślij zdjęcie


#GaszynChallenge

Pracownicy Nadleśnictwa Łobez przyjęli wyzwanie by wesprzeć Zuzię z Reska.

Dziś o godzinie 9:00 pracownicy Nadleśnictwa Łobez zebrali się przy biurowcu nadleśnictwa Łobez, aby wziąć udział w akcji charytatywnej. Wspólnie wykonaliśmy 10 przysiadów i 10 pompek. Ale nie to było najważniejsze w tej akcji. Chwilkę później dokonaliśmy zbiórki pieniędzy aby wesprzeć cieżko chorującą Zuzię. Do dalszej zabawy nominujemy:

1. Nadleśnictwo Drawno

2. Wojskowe Koło Łowieckie Cyranka Łobez

Koło Wędkarskie PZW "Pstrąg"  Łobez

 

 


Ogłoszenie o naborze zewnętrznym na stanowisko Specjalisty ds. ekonomiczno-finansowych

                                                                  

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA ŁOBEZ

OGŁASZA NABÓR ZEWNĘTRZNY na stanowisko Specjalisty ds. ekonomiczno-finansowych

 

Tryb prowadzenia naboru

Nabór prowadzony jest na podstawie Zarządzenia nr 18 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 18.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w biurze RDLP w Szczecinie i jednostkach nadzorowanych przez RDLP w Szczecinie znak spr.: DO.1101.6.2020.

 

Wymagania niezbędne

Wykształcenie wyższe ekonomiczne;

Staż pracy minimum 2 lata na stanowisku w dziale księgowości;

Znajomość obsługi komputera w tym pakietu Microsoft Office oraz urządzeń biurowych;

Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa umyślne oraz stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku pracy.

 

Wymagania dodatkowe

Znajomość zagadnień dotyczących ustawy o rachunkowości, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych;

Ukończone dodatkowe kursy, szkolenia;

Umiejętność organizacji pracy;

Wysoka motywacja do pracy.

 

Zakres ważniejszych obowiązków m.in.:

sporządzanie list wypłat wraz z potrąceniami z tych list; w module Kadry i Płace > Płace, Systemu Informatycznego Lasów Państwowych, w tym naliczanie wynagrodzeń chorobowych i zasiłków ZUS; przekazywanie dokumentów wytworzonych w podsystemie Płace do Finansów i Księgowości, księgowanie;

uzgadnianie podstawy i naliczenia składek ZUS i pdof;

sporządzanie i przekazywanie deklaracji, sprawozdań, analiz wewnętrznych i sprawozdań GUS w zakresie swojego działania;

naliczanie ZFŚS i księgowanie dokumentów ZFŚS;

planowanie wynagrodzeń;

sporządzanie not i PK w zakresie swojego działania, kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych, księgowanie;

sporządzanie przelewów na zobowiązania wynikające z realizacji zakresu czynności;

uzgadnianie obrotów i sald kont objętych zakresem czynności;

cechowanie w księgach podatkowych dokumentów kosztowych (m.in. wynagrodzenia, delegacje), począwszy od dokumentów dotyczących roku 2021;

zastępowanie pracowników działu finansowo-księgowego w czasie ich nieobecności w zakresie uzgodnionym z Głównym Księgowym;

Wykonywanie innych zadań zleconych przez Głównego Księgowego.

 

Warunki zatrudnienia i pracy

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy - umowa o pracę na czas określony z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony;

Miejsce wykonywania pracy – siedziba Nadleśnictwa Łobez, ul. Bema 15, 73-150 Łobez;

Zapewnienie niezbędnych narzędzi do pracy: komputer z monitorem ekranowym, oprogramowanie, telefon, urządzenia biurowe;

Możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia i kursy;

Atrakcyjny system wynagradzania;

Świadczenia socjalne;

Opieka medyczna.

 

Wymagane dokumenty

Życiorys CV podpisany własnoręcznie;

List motywacyjny podpisany własnoręcznie;

Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy opatrzone własnoręcznym podpisem (oryginały do wglądu na rozmowie kwalifikacyjnej);

Oświadczenie (załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze) kandydata o:

pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

niekaralności za przestępstwa umyślne,

stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na tym stanowisku pracy,

wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia rekrutacji.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy w Nadleśnictwie Łobez (załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze);

Kwestionariusz dla kandydata na pracownika LP (załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze).

 

Termin, miejsce i sposób składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w formie papierowej osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie w sekretariacie Nadleśnictwa Łobez, ul. Bema 15, 73-150 Łobez albo w formie elektronicznej przesłać na adres: lobez@szczecin.lasy.gov.pl w terminie do 20 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie wskazanym w pkt. 1 nie będą rozpatrywane.

Koperta lub wiadomość elektroniczna, w której znajduje się oferta powinny być opatrzone dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. ekonomiczno-finansowych”.

 

Dodatkowe informacje

Informacji dotyczących naboru udziela Specjalista ds. pracowniczych Pani Agnieszka Tymoszczuk tel. 91 39 740 63 wew. 131 lub 668 837 297.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łobez zastrzega sobie prawo do:

zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów spełniających wymagania formalne,

unieważnienia naboru na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Nadleśnictwo Łobez:

nie zwraca kosztów związanych z rekrutacją,

nie odsyła dokumentów aplikacyjnych jeżeli kandydat nie zaznaczy tego w ofercie.

                                                                              

 

 

Oktawian Dudziak

Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/

 

 

 


Most na rzece Redze

11 sierpnia 2020r. Nadleśnictwo Łobez w obecności Starosty Łobeskiego Renaty Kulik oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji lasów Państwowych w Szczecinie Andrzeja Szelążka podpisało porozumienie którego celem jest pozyskanie środków finansowych na wybudowanie nowego mostu na rzece Redze, przy dojeździe pożarowym nr 4.

 

W podpisanym liście intencyjnym strony deklarują wolę współpracy. Nadleśnictwo Łobez reprezentował Nadleśniczy Oktawian Dudziak, Gminę Łobez Burmistrz Piotr Ćwikła.

Celem tej inicjatywy wysuniętej przez Nadleśnictwo jest polepszenie zabezpieczenia przeciwpożarowego łobeskich lasów, w tym jednocześnie przyczyniając się do rozwoju turystycznego regionu. Poprzez łatwiejszy dostęp do dużych kompleksów leśnych, jezior, ośrodków agroturystycznych stworzone zostaną lepsze warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i poznawania piękna tego obszaru.


#Sadzimy Las

Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na samopoczucie nas wszystkich.

#sadziMY 2020

Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają najbardziej ekologiczny surowiec, drewno, tworzący domy również dla nas. Polscy leśnicy każdego roku sadzą 500 milionów drzew. Mimo że czasem wysiłek wielu pokoleń niszczą klęski żywiołowe, sadzenie trwa i lasów w Polsce stale przybywa. Zajmują one już blisko jedną trzecią powierzchni naszego kraju. Drzewa są jednak potrzebne wszędzie tam, gdzie żyjemy, nie tylko w lesie. Dzięki inicjatywie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Pierwszej Damy teraz wszyscy mogą z łatwością posadzić własne drzewo. Przyłącz się do ogólnopolskiej akcji #sadziMY i posadź własne drzewko!

 

Sadzonki będą rozdawane 18 września 2020 r. w siedzibach wszystkich  430 nadleśnictw oraz 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce. Dla wszystkich chętnych przygotowaliśmy łącznie aż milion sadzonek. 

 

Nadleśnictwo Łobez zaprasza po odbiór sadzonek w piątek 18 września w godz. od 9:00 do 14:30 przy  ul. Bema 15.

 

Tego samego dnia akcję oficjalnie zainaugurują Prezydent RP Andrzej Duda i Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda, którzy wezmą udział w odnawianiu powierzchni na terenie leśnictwa Zdroje w Nadleśnictwie Lipusz, najbardziej zniszczonym przez „huragan 100-lecia” w sierpniu 2017r.  Para Prezydencka wspólnie między innymi z pracownikami administracji publicznej, harcerzami, żołnierzami, strażakami, pracownikami Lasów Państwowych, posadzi na powierzchni blisko 6,44 ha 64 tys. nowych drzew.


Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

nawiązując do wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, Nadleśnictwo Łobez informuje, że w biurze Nadleśnictwa (Bema 15, Łobez) wprowadzony został tryb pracy zdalnej.

W   trosce   o   Państwa   zdrowie   i   naszych   pracowników   prosimy,   w  miarę  możliwości, o załatwianie spraw przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie (sekretariat 091 397 40 64 ,091 397 40 63). Sprawy pilne - wymagające obecności w biurze będą załatwiane tylko po uprzednim, telefonicznym ustaleniu terminu wizyty.

Powyższe obowiązuje od 16.03.2020r. do odwołania.

Dziękujemy za zrozumienie.