Wydawca treści Wydawca treści

Chronimy miejsca rozrodu i lęgów ptaków

Ochrona miejsc rozrodu i lęgów ptaków na terenie Nadleśnictwa Łobez jest dla nas jednym z działań priorytetowych.

 

 Pod numerami telefonu: 794 457 249 – zastępca nadleśniczego, 606 802 814 – inżynier nadzoru, każda osoba postronna ma możliwość zgłoszenia przypadków ścięcia zasiedlonego drzewa dziuplastego lub drzewa z zasiedlonym gniazdem.

Nie bądź obojętny, chroń z nami rodzimą przyrodę.