Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Łobez
Nadleśnictwo Łobez
091 397 40 64 ,091 397 40 63
091 397 65 66

ul. Bema 15

73-150 Łobez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadleśniczy
Oktawian Dudziak
091 397 40 64, 091 397 40 63 wew. 121
Zastępca Nadleśniczego
Dariusz Barczewski
091 397 40 64, 091 397 40 63 wew.311
Główny Księgowy
Stanisława Linhard
091 397 40 64, 091 397 40 63 wew.611
Sekretarz Nadleśnictwa
Halina Żabińska
091 397 40 64, 091 397 40 63 wew.671
Inżynier Nadzoru
Krzysztof Wróbel
091 397 40 64, 091 397 40 63 wew.220

Dział Gospodarki Leśnej

Anna Krakiewicz (w zastępstwie Anita Giłka)
Specjalista SL d/s. Ochrony Lasu i Ochrony przyrody
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 333
Małgorzata Czaplewska
Specjalista SL ds. użytkowania lasu
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 336
Paweł Puziarski
Starszy Specjalista SL ds. administrowania SILP
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 571
Krzysztof Malinowski
Starszy Specjalista d/s. Użytkowania lasu i Marketingu
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 335
Anita Giłka
Starszy Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej lasu i łowiectwa
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 219
Andzej Zawiałow
Starszy Specjalista SL d/s. hodowli lasu
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 332
Barbara Mazur
Specjalista ds. turystyki, edukacji i szkółkarstwa
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 332

Dział Finasowo-Księgowy

Teresa Chociej-Krakus
Specjalista ds. finansowych
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 612
Sandra Szumny
Księgowa
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 614
Karolina Pawlak-Bidna
Księgowa
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 615
Halina Szymańska
Specjalista ds. ekonomiczno-finansowych
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 613
Remigiusz Kalinowski
Starszy Księgowy
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 616

Posterunek Straży Leśnej

Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew.
Jarosław Tomkiewicz
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 606778197
Hubert Nadolny
Strażnik Leśny
Tel.: 668837310

Stanowisko ds. Pracowniczych

Agnieszka Tymoszczuk
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 131

Stanowisko ds. stanu posiadania

Anna Palma- Barczewska
Starszy Specjalista ds. stanu posiadania
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 337

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Halina Żabińska
Sekretarz w Nadleśnictwie Łobez
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 671
Bożena Dąbkiewicz
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 672
Anna Synowiec
Starszy referent ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 100
Katarzyna Soczawa
Specjalista ds. zamówień publicznych i administracji
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 wew.673