Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Łobez
Nadleśnictwo Łobez
91 397 40 63
91 397 65 66

ul. Bema 15

73-150 Łobez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadleśniczy
Oktawian Dudziak
91 397 40 63 wew. 121
Zastępca Nadleśniczego
Dariusz Barczewski
91 397 40 63 wew.311
Główny Księgowy
Joanna Bończuł
91 397 40 63 wew.611
Sekretarz Nadleśnictwa
Katarzyna Soczawa
91 397 40 63 wew.671
Inżynier Nadzoru
Krzysztof Wróbel
91 397 40 63 wew.220
Inżynier Nadzoru
Rafał Stępień
91 397 40 63 wew.219

Dział Gospodarki Leśnej

Weronika Kamińska
Specjalista Służby Leśnej (użytkowanie lasu)
Tel.: 91 397 40 63 - wew. 336; tel.kom.: 662 507 334
Krzysztof Malinowski
Starszy Specjalista Służby Leśnej (transfery)
Tel.: tel.kom.: 602 295 273
Agnieszka Tokarska
Specjalista Służby Leśnej (urządzanie lasu i ochrony p.poż, LMN)
Tel.: 91 397 40 63 - wew. 339; tel.kom.: 533 726 587
Anna Koniecko
Starszy Specjalista Służby Leśnej (gospodarka drewnem, sprzedaż drewna)
Tel.: 91 397 40 63 - wew. 335; tel.kom.: 668 837 309
Barbara Dudziak
Specjalista Służby Leśnej (hodowla lasu, szkółkarstwo) w zastępstwie (ochrona lasu i ochrona przyrody)
Tel.: 91 397 40 63 - wew. 332, 333; tel.kom.: 534 374 316

Posterunek Straży Leśnej

Tel.: 91 397 40 63- wew. 222
Jarosław Tomkiewicz
Starszy Strażnik Leśny Pełniący funkcję Komendanta Posterunku Straży Leśnej
Tel.: tel.kom.: 606 778 197
Hubert Nadolny
Strażnik Leśny
Tel.: tel.kom.: 668 837 310

Stanowisko ds. Pracowniczych

Agnieszka Tymoszczuk
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 91 397 40 63 - wew. 131; tel.kom.: 668 837 297

Stanowisko ds. stanu posiadania

Anna Palma- Barczewska
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania
Tel.: 91 397 40 63 - wew. 337; tel.kom: 666 845 515

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Magdalena Nosek
Specjalista ds. infrastruktury
Tel.: 91 397 40 63 - wew.673; tel.kom.: 694 457 191
Anna Synowiec
Specjalista ds. administracyjno- gospodarczych
Tel.: 91 397 40 63 - wew. 672; tel.kom: 694 457 185
Paulina Synowiecka
Referent ds. administracyjno- gospodarczych
Tel.: 91 397 40 63 - wew.100; tel.kom.: 694 457 186

Stanowisko ds. Administrowania Systemem Informatycznym

Paweł Puziarski
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. administrowania systemem informatycznym
Tel.: 91 397 40 63 wew.571; tel.kom.: 664 464 619

Stanowisko ds. turystyki i komunikacji społecznej

Anna Krakiewicz
Specjalista Służby Leśnej ds. turystyki i komunikacji społecznej
Tel.: 91 397 40 63-wew. 338; tel.kom: 694 457 196

Dział Finansowo-Księgowy

Remigiusz Kalinowski
Starszy księgowy
Tel.: 91 39 740 63 wew. 616
Małgorzata Sola
Specjalista ds. Ekonomiczno-finansowych
Tel.: 91 39 740 63 wew. 613