Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Łobez
Nadleśnictwo Łobez
091 397 40 64 ,091 397 40 63
091 397 65 66

ul. Bema 15

73-150 Łobez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadleśniczy
Oktawian Dudziak
091 397 40 64, 091 397 40 63 wew. 121
Zastępca Nadleśniczego
Dariusz Barczewski
091 397 40 64, 091 397 40 63 wew.311
Główny Księgowy
Stanisława Linhard
091 397 40 64, 091 397 40 63 wew.611
Sekretarz Nadleśnictwa
Radosław Łosoś
091 397 40 64, 091 397 40 63 wew.671, 694 457 192
Inżynier Nadzoru
Krzysztof Wróbel
091 397 40 64, 091 397 40 63 wew.220
Inżynier Nadzoru
Rafał Stępień
091 397 40 64, 091 397 40 63 wew.219

Dział Gospodarki Leśnej

Weronika Kamińska
Użytkowanie lasu
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 336
Aleksandra Małocha
Ochrona lasu, Ochrona przeciwpożarowa, Łowiectwo
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 339
Andzej Zawiałow
Starszy Specjalista SL d/s. hodowli lasu
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 332
Anna Koniecko
Starszy Specjalista SL ds. gospodarki drewnem (sprzedaż, gospodarka drewnem)
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 335,668 837 309, 602 295 273

Posterunek Straży Leśnej

Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew.
Jarosław Tomkiewicz
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 606778197
Hubert Nadolny
Strażnik Leśny
Tel.: 668837310

Stanowisko ds. Pracowniczych

Agnieszka Tymoszczuk
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 131

Stanowisko ds. stanu posiadania

Anna Palma- Barczewska
Starszy Specjalista ds. stanu posiadania
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 337

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Radosław Łosoś
Sekretarz w Nadleśnictwie Łobez
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 wew.671, 694 457 192
Bożena Dąbkiewicz
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 672
Anna Synowiec
Starszy referent ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 - wew. 100
Katarzyna Soczawa
Specjalista ds. zamówień publicznych i administracji
Tel.: 091 397 40 64, 091 397 40 63 wew.673

Administrator Systemu Informatycznego

Paweł Puziarski
St. Spec. SL ds. administrowania systemem informatycznym
Tel.: 091 397 40 63 wew.571

Dział Finansowo-Księgowy

Remigiusz Kalinowski
Starszy księgowy (gospodarka towarowa-magazyn, finanse)
Tel.: (91) 39 740 63, 64, wew. 616
Karolina Pawlak-Bidna
Księgowy (fakturowanie i sprzedaż detaliczna drewna, deputaty)
Tel.: (91) 39 740 63, 64 ,wew. 615 , 694 457 185
Małgorzata Sola
Specjalista ds. ekonomiczno-finansowych (płace, podatek dochodowy od os. fiz, podatki lokalne, kasa)
Tel.: (91) 39 740 63, 64 wew. 613