Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przyjmowanie interesantów i załatwianie spraw

Przyjmowanie interesantów i załatwianie spraw

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej  PGL LP można uzyskać składając wniosek.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łobez lub osoba przez Niego wyznaczona przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 9:00 do 16:00  w siedzibie Nadleśnictwa. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym to w dniu następnym.

 Wszystkie sprawy są załatwiane zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Miejscem sprzedaży drewna jest kancelaria leśnictwa. Sprzedaż prowadzona  jest w każdą środę  w godzinach od 7:00 do 9:00 Zakupione drewno będącego przedmiotem sprzedaży detalicznej wydawane jest w porozumieniu z właściwym terytorialnie  leśniczym.

W Nadleśnictwie Łobez funkcjonuje składnica akt w oparciu o Zarządzenie nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12.11.2014 r. Dokumenty z archiwum udostępniane są na wniosek (do pobrania poniżej) z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów. Do najczęściej udostępnianych dokumentów należą: świadectwa pracy, świadectwa pracy wykonywanej w szczególnych warunkach, zaświadczeniu o zatrudnieniu i wynagrodzeniu RP-7. Informacji tych udziela  Specjalista ds. pracowniczych.

W Nadleśnictwie Łobez możliwe jest uzyskanie informacji na temat dzierżaw gruntów, sprzedaży gruntów, udostępniania gruntów do celów projektowych i stawek za dzierżawę. Informacji udziela  Starszy referent ds. administracyjnych .

Bieżących informacji dotyczących stanu zdrowotnego lasu (szkody od owadów, zwierzyny łownej, czynników atmosferycznych) oraz informacji dotyczących łowiectwa, między innymi kwestie postępowania ze znalezioną zwierzyną ranną, martwą udziela Specjalista ds. Użytkowania lasu i Ochrony PPoż.

Działalność edukacyjna polegająca między innymi na: spotkaniach z leśnikami w salach szkolnych; zajęciach terenowych; prelekcjach, pogadankach, wykładach; konkursach; akcjach i imprezach okolicznościowych prowadzona jest przez Specjalistę SL d/s. administrowania SILP, edukacji leśnej i utrzymania turystycznego. Edukacja w nadleśnictwie prowadzona jest po wcześniejszym ustaleniu (telefonicznym, pisemnym) terminów.