Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Certyfikat FSC

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie w marcu 1999 roku, jako jedna
z pierwszych dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce, uzyskała certyfikat odpowiedzialnej gospodarki leśnej wg systemu FSC® - Forest Stewardship Council®. 

Certyfikat FSC jest weryfikowany w wyniku przeprowadzanych audytów okresowych, które pozwalają sprawdzić system prowadzonej gospodarki leśnej.

 Certyfikat odpowiedzialnej gospodarki leśnej wg systemu FSC o numerze: SGS-FM/COC-000243 ważny jest do 15 kwietnia 2024 roku.

Materiały do pobrania