Wydawca treści Wydawca treści

Projekt ekologiczny PTASIA STOŁÓWKA

Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowych SEMAFOR w Ińsku realizuje projekt ekologiczny PTASIA STOŁÓWKA. Celem naszego projektu jest m.in. zaszczepienie właściwych postaw ekologicznych dzieci i dorosłych do życia w zgodzie z otaczającą nas przyrodą i dokonanie nasadzeń drzew i krzewów przyjaznym ptakom.

 

 

16 września 2019 r. leśniczy Leśnictwa Ińsko pan Krzysztof Gawlik przeprowadził szkolenie dla
37 dorosłych uczestników projektu. Podczas swojej prezentacji omówił zasady dokarmiania ptactwa
w okresie zimowym, dobór gatunków drzew i krzewów owocodajnych, form ich nasadzenia
i prowadzenia. Nadzorował również przygotowanie gleby do nasadzeń.

Natomiast w piątek 4 października 2019 r. grupa 50 osób, w tym 43 uczniów Zespołu Szkół w Ińsku udała się na spacer ścieżką edukacyjno-dydaktyczną na obszarze Ińskiego Parku Krajobrazowego. Naszym przewodnikiem był również leśniczy pan Krzysztof Gawlik, który wykorzystując tablice edukacyjne, w ciekawy sposób opowiedział nam o ekologii i funkcjonowaniu lasu, florze i faunie, zrównoważonej gospodarce leśnej i formach ochrony przyrody: Iński Park Krajobrazowy oraz rezerwaty - Wyspa Sołtyski i Kamienna Buczyna.

Podsumowaniem spotkania był konkurs przeprowadzony przez Pana Krzysztofa z poznanych wiadomości zakończony wręczeniem nagród i wspólnym ogniskiem.

Materiały promocyjne ufundowało Nadleśnictwo Łobez a nagrody i poczęstunek przy ognisku -  Stowarzyszenie SEMAFOR.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.